Tag: wentylacja

0 comments

Niewłaściwe doprowadzenie powietrza do spalania w kominku:

Kiedyś gdy okna i drzwi były po prostu nieszczelne, zapewniały wbrew pozorom dużą porcję świeżego powietrza, często nawet wystarczającą do spalania drewna w kominku, czy piecykach gazowych. Po wymianie okien na nowe w obecnej technologii, gdy nie wykonamy doprowadzenia powietrza z zewnątrz, dochodzi niestety do ZACZADZEŃ, lub innych zagrożeń, jak np. zagrzybienia.ZA MAŁO SIĘ O TYM MÓWI.
Jakie są nieprawidłowości w wykonaniu doprowadzenia świeżego powietrza ?
1. rura, lub inny kanał doprowadzający ma przekrój mniejszy niż zaleca to instrukcja wkładu
2. rura jest zbyt długa, lub ma zbyt wiele zakrętów, co skutkuje zbyt dużymi oporami przepływu
3. wlot rury do pomieszczenia jest od strony zawietrznej budynku, a więc powietrze zamiast być wtłaczane podczas wiatru, jest niestety wysysane ! W Polsce najczęściej wieją wiatry północno zachodnie i od tych stron należy umieszczać dolot
4. wlot jest zbyt nisko, jest narażony na zawirowania przygruntowe lub wręcz zasypywanie np. śniegiem.
Są oczywiście kolosalne różnice między wkładem pracującym w obiegu zamkniętym, a wkładem pobierającym powietrze z pomieszczenia. Ten pierwszy niestety bardziej kosztowny, eliminuje większość z podanych wyżej zagrożeń. Porównanie tych dwóch typów wkładów przedstawię w kolejnym odcinku.

schemat_doprowadzenia_powietrza_do_spalania_w_kominku_230715

0 comments

Wentylacja:
Bez niej nie uzyskamy odbioru kominiarskiego. Jest potrzebna do usunięcia spalin, które mogą dostać się do pomieszczenia podczas otwierania drzwiczek, podczas dorzucania drewna, zwłaszcza w początkowej fazie rozpalania, kiedy komin nie jest wystarczająco gorący, aby zapewnić prawidłowy ciąg.
Uwaga – może być też naszym wrogiem i powodować wyciąganie dymu z kominka do pomieszczenia ! Kiedy ? Oto kilka przykładów :
1. Pomieszczenie kuchenne jest bezpośrednio połączone z pomieszczeniem kominkowym, a zastosowany w nim wyciąg jest na tyle silny, aby wyssać dym z kominka. Warto uprzedzić klienta, że nie należy go włączać zwłaszcza w początkowej fazie rozpalania.
2. Kanał wentylacyjny jest wyższy od naszego kanału dymowego i nie koniecznie musi to być nasz kominkowy kanał wentylacyjny, ale całkiem inny.
3. Ujście naszego kanału jest zbyt blisko ( niezgodnie z warunkami technicznymi) lub od strony umożliwiającej przechodzenie dymu z kanału dymowego – ma to najczęściej ścisły związek z niewłaściwym doprowadzeniem powietrza do spalania, ale o tym w następnym odcinku.

https://youtu.be/AY62ZJE6ksc
0 comments

Przepisy prawne obowiązujące w naszym kraju określają m.in. w jakich budynkach można budować kominki. Otóż kominka nie zamontujemy ani w bardzo wysokim obiekcie, np. wieżowcu, ani też w bardzo niskim, np. w piwnicy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym, mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie.

Pomieszczenie, w którym chcemy zbudować kominek opalany drewnem musi posiadać co najmniej 30 m3 kubatury, powinno mieć sprawną wentylację i zapewniony odpowiedni dopływ  powietrza potrzebnego do spalania. Ocenę sprawności wentylacji i ilości dopływu powietrza nasza firma dokonuje przed przystąpieniem do zawarcia umowy.

kominek TORUŃ szary