Tag: przepisy p.poż

0 comments

W przypadku urządzeń ogniowych jakimi są kominki szczególne znaczenie mają regulacje przeciwpożarowe.

Podłoże, na którym stać będzie palenisko musi być wykonane z niepalnych materiałów i mieć grubość minimum 15 cm. W przypadku metalowych pieców bez nóżek grubość ta wzrasta do 30 cm. Podłoże w okolicy paleniska również musi być wykonane z materiału niepalnego, przepisy wymagają aby był to pas sięgający poza krawędzie drzwiczek co najmniej 30 cm.

Metalowy piec, rury przyłączeniowe i otwory do czyszczenia powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku minimum 60 cm, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 2,5 cm lub inną równorzędną – minimum 30 cm.

2010