Tag: odnawialne źródła energii

0 comments

Rozmowa przy kominku 

W ostatnim  numerze „Świata kominków” eksperci od ochrony  środowiska i jego prawnych uregulowań rozmawiają na temat przyszłości kominków i perspektyw branży w kontekście zmian norm czystości powietrza w Unii Europejskiej, naszych nawyków w paleniu oraz stosunku do odnawialnych źródeł energii w Polsce.

rozmowa