Polityka prywatności wraz polityką plików cookies

Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności w serwisie www.kominki-wikowski.pl przygotowane zostało przez firmę Kominki Witkowski i stanowi świadectwo dostrzegania problemów ochrony prywatności w serwisach internetowych. Poniższe akapity zawierają zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o Klientach, obowiązujące w naszym serwisie:

Jakie informacje o użytkownikach gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy?
Serwis kominki-wikowski.pl ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia naszym Klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie naszych Klientów o oferowanych przez nas usługach.
W niektórych przypadkach (np. formularze, badania ankietowe) zbieramy informacje o Użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim – chyba że wymagają tego przepisy obowiązującego prawa – i służą do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących dostarczanie usług.
Wykorzystujemy adresy IP użytkowników podczas diagnozowania problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez kominki-wikowski.pl.
Na podstawie uzyskanych informacji sporadycznie są sporządzane zestawienia statystyczne, służące wyłącznie do celów analizy na potrzeby Witkowski Kominki. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników serwisu kominki-wikowski.pl i nie są ujawniane osobom trzecim.
Okazjonalnie witryna kominki-wikowski.pl wykorzystuje pliki „cookies”, które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. „Cookies” zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika – nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Wyłączenie informacji „cookies” w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW.
Witryna kominki-wikowski.pl wykorzystuje cookies, aby dostarczać zawartość spersonalizowaną, odpowiadającą potrzebom Klientów.

W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy kontaktowych, badań ankietowych i od uczestników promocji realizowanych na stronach kominki-wikowski.pl?
Nasz serwis wykorzystuje formularze, które umożliwiają Klientom złożenie zamówienia na usługi. Formularze pozwalają na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników). Informacje pochodzące z formularzy zamówień są wykorzystywane do realizacji zamówień oraz wysyłania informacji o naszej firmie.
Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia przekazanych danych). Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych.
Korzystanie z formularzy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami).

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich
Serwis kominki-wikowski.pl nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swoich Użytkowników – odbiorców list e-mailingowych i uczestników badań ankietowych. Informacje kontaktowe od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej Użytkowników) są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówień i wysyłania informacji o naszej firmie.
Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, ani dokonywać zamówień usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub prawnych opiekunów.

Zabezpieczenia
Witryna kominki-wikowski.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.
Dostęp do danych osobowowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Kominki Witkowski na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporządzenie nr 521).

Kontakt
Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszeni są o wysłanie uwag pod adres: twitkowski7@wp.pl