0 comments

W projektowaniu eleganckich kominków coraz częściej  sięga się do niezwykle różnorodnych kamieni półszlachetnych i niektórych minerałów. Agaty, amazonity, ametysty, lazuryty, turkusy, jaspisy, malachity po odpowiedniej obróbce technologicznej mogą być wykorzystane do obudowy kominka. Może to być cała płyta lub tylko dekoracyjna ramka. Dodatkowe efekty uzyskuje się poprzez odpowiednie podświetlenie, które wydobywa z kamieni niepowtarzalne barwy i wzory użylenia. Wykorzystanie tych kamieni, jak również złota i srebra nie dla wszystkich może być dostępne ze względu na cenę. Podobny efekt można uzyskać stosując nieco tańszy onyks lub alabaster. Oto przykład kominka z ozdobną ramką z podświetlonego onyksu, zdjęcie pochodzi z czasopisma „Świat kominków”. Podobny kominek wykonała nasza firma, zamiast onyksu w ozdobnej ramce jest alabaster, na zdjęciu nie jest podświetlony.onyks alabaster

0 comments

W przypadku urządzeń ogniowych jakimi są kominki szczególne znaczenie mają regulacje przeciwpożarowe.

Podłoże, na którym stać będzie palenisko musi być wykonane z niepalnych materiałów i mieć grubość minimum 15 cm. W przypadku metalowych pieców bez nóżek grubość ta wzrasta do 30 cm. Podłoże w okolicy paleniska również musi być wykonane z materiału niepalnego, przepisy wymagają aby był to pas sięgający poza krawędzie drzwiczek co najmniej 30 cm.

Metalowy piec, rury przyłączeniowe i otwory do czyszczenia powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku minimum 60 cm, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 2,5 cm lub inną równorzędną – minimum 30 cm.

2010

0 comments

Przepisy prawne obowiązujące w naszym kraju określają m.in. w jakich budynkach można budować kominki. Otóż kominka nie zamontujemy ani w bardzo wysokim obiekcie, np. wieżowcu, ani też w bardzo niskim, np. w piwnicy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym, mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie.

Pomieszczenie, w którym chcemy zbudować kominek opalany drewnem musi posiadać co najmniej 30 m3 kubatury, powinno mieć sprawną wentylację i zapewniony odpowiedni dopływ  powietrza potrzebnego do spalania. Ocenę sprawności wentylacji i ilości dopływu powietrza nasza firma dokonuje przed przystąpieniem do zawarcia umowy.

kominek TORUŃ szary

0 comments

Warto się zastanowić jaką funkcję ma spełniać projektowany kominek. Czy zależy nam na ogrzewaniu całego domu, czy bardziej na przyjemnym spędzaniu czasu przy palącym się ogniu. W pierwszym przypadku musimy wziąć pod uwagę fakt, iż będziemy mieli „kotłownię” w pokoju. Najlepiej funkcję kotłowni spełniają  wkłady z płaszczem wodnym grzejące wodę w grzejnikach. Niestety  wymagają one bardzo dobrego dobrania wszystkich parametrów dolotu powietrza i  komina o wysokości powyżej 5 metrów, a mimo to mogą dymić. Funkcję te mogą również dość dobrze spełnić wkłady grzejące powietrze. Niestety często położenie kominka wymaga bardzo kosztownego wykonania kanałów rozprowadzających i zastosowania turbin wymuszających przepływ ciepłego powietrza.

Gdy nie mamy czasu na dokładanie drewna co parę godzin  lepiej jest skupić się na funkcji ozdobnej czyli dobraniu ładnego wkładu i wykonaniu ładnej obudowy. Kominki takie bardzo dobrze sprawdzają się przy dogrzewaniu mieszkania w okresie wiosenno-jesiennym. Gdy chcemy korzystać z ciepła kominkowego wszystkie pozostałe urządzenia grzewcze wyłączają się automatycznie.